BANK PROPOZYCJI DZIAŁAŃ ONLINE

23.03.2021

Sytuacja przedłużającej się  nauki zdalnej wymuszona trwająca pandemią wpływa na funkcjonowanie nas wszystkich zarówno  rodziców, dzieci, jak i nauczycieli oraz specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczno - pedagogiczną.

Jedną z form naszych działań (oprócz preferowanej formy kontaktu bezpośredniego) jest możliwość prowadzenia spotkań  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Zapraszamy uczniów,  rodziców i nauczycieli do korzystania z propozycji zajęć online na platformie Microsoft – Teams:

             DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 • prowadzenie indywidualnej terapii dla młodzieży
 • indywidualne konsultacje i porady dla uczniów pełnoletnich
 • konsultacje dla pełnoletnich uczniów ze specjalistą ds. uzależnień
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia terapii logopedycznej
 • warsztaty np. na temat:

           -  bezpiecznego korzystania z nowoczesnych mediów
           -  motywowania do nauki oraz metod efektywnego uczenia się: 
           -  radzenia sobie ze stresem w sytuacji pandemii 

                                         DLA RODZICÓW

 • indywidualne konsultacje i porady dotyczące m.in. trudności edukacyjnych, problemów wychowawczych, trudności emocjonalnych itp.
 • konsultacje ze specjalistą ds. uzależnień behawioralnych
 • grupy wsparcia dla:

       - rodziców dzieci przedszkolnych z odroczonym obowiązkiem szkolnym
       - rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  
       - rodziców uczniów z zespołem Aspergera
       - rodziców młodzieży szkół ponadpodstawowych z trudnościami wychowawczymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami  emocjonalnymi

 • prelekcje na temat:

         - bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych i higieny cyfrowej
         - motywowania  do nauki oraz metod efektywnego uczenia się 
         - radzenia sobie ze stresem w sytuacji pandemii i ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

 

DLA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW 

 • indywidualne konsultacje dla  dyrektorów, nauczycieli i specjalistów
 • prelekcje na temat m.in.:

 - higieny cyfrowej uczniów
 - motywowania  do nauki oraz metod efektywnego uczenia się 
 - radzenia sobie ze stresem w sytuacji pandemii  i ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 - rozwijania umiejętności nauczycieli dotyczących rozpoznawania problemów uczniów i wzorców postępowania w sytuacjach trudnych.
 - sieć wsparcia i samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkolnych      ze szkół podstawowych
 - sieć wsparcia i samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkolnych      ze szkół  ponadpodstawowych
 - spotkania tematyczne  dla nauczycieli oraz pedagogów i psychologów – np. analiza funkcjonowania uczniów w klasie , IPET i inne

Zapisy są prowadzone w sekretariacie poradni pod nr tel. 32 262 38 11, 32 262 53 50 (w godzinach: 8:00-15:30). Uczestniczenie rodziców w formach zajęć online wymaga podania adresu mailowego.

Zachęcamy do zapoznawania się z aktualnościami na stronie internetowej poradni, gdzie znajdziecie Państwo konkretne terminy bieżących wydarzeń.

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej