Zajęcia w kwietniu

02.04.2021

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy na zajęcia w kwietniu.

Dla dzieci:

·         W dniu 08.04.2021 rozpoczynamy zajęcia grupowe usprawniające mowę dla dzieci w wieku 6-7 r.ż. pt.: „Wierszyki ćwiczące języki". Zajęcia będą się odbywały cyklicznie, jeden raz w tygodniu - w czwartki, w sali nr 11, w dwóch grupach: I grupa - godz. 15.00-16.15; II grupa - godz. 16.30-17.45. Osoba prowadząca: mgr Justyna Guzy.

 

Dla rodziców,  nauczycieli i specjalistów:

  •         W ramach cyklu spotkań „Specjaliści Poradni bliżej mieszkańców Dąbrowy Górniczej" serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na prelekcję pt.: „Media a rozwój mowy dziecka", która odbędzie się w dniu 07.04.2021 na terenie poradni w sali nr 7 (parter) w godz. 16.00-18.00. Osoby prowadzące - logopedzi: mgr Jolanta Chwastek – Jakima, mgr Aneta Muszyńska.
  •         Przypominamy, że jak podano w harmonogramie, dn. 12.04.2021 w godzinach 10.00 – 12.00 na platformie Teams jest organizowane spotkanie dla psychologów i pedagogów szkolnych ze szkół podstawowych w ramach sieci wsparcia i samokształcenia. Osoby prowadzące: mgr Wiesława Bernadziuk, mgr Anna Dudzic - Bernacka.
  •         „O stresie inaczej” – dn. 12.04.2021 w godz. 16.00 – 18.00 odbędą się zajęcia dla nauczycieli online na platformie Teams. Osoba prowadząca: mgr Joanna Kapuścińska (psycholog). Zapisy telefonicznie w sekretariacie poradni. Należy podać adres email.
  •         Dn. 13.04.2021 w godz. 15.00- 16.00 odbędzie się online na platformie Teams prelekcja dla rodziców dzieci ze szkoły podstawowej pt.: „Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w czasie pandemii”. Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Kulak (psycholog), mgr Patrycja Andrzejewska – Olech (pedagog). Zapisy telefoniczne w sekretariacie poradni. Należy podać numer telefonu kontaktowego i adres email.
  •         Zapraszamy logopedów, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych na kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Konsultacje logopedyczne (m.in. pomoc w wywoływaniu, utrwalaniu głosek oraz przebiegu terapii) odbędą się w dniu 14.04.2021 (środa), pokój nr 10 w godz. 17.00 – 18.00. Osoba prowadząca: mgr Aneta Muszyńska.
  •          W dniu 20.04.2021 od  godziny 8.30 - sieć wsparcia i samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkolnych ze szkół ponadpodstawowych online na platformie Teams. Osoby prowadzące: mgr Joanna Kapuścińska i mgr Urszula Łyżniak.

 

 

 

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej