Oferta Logopedów październik 2021

05.10.2021

Październik 2021- dział logopedyczny

 

1. Zapraszamy logopedów, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych na kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Konsultacje logopedyczne (m.in. pomoc w wywoływaniu, utrwalaniu głosek oraz przebiegu terapii) odbędą się w dniu 19.10.2021r. (wtorek, pokój nr 10) w godz. 17.00 – 18.00 na terenie poradni. Osoba prowadząca: mgr Jolanta Chwastek Jakima

2. W dniu 12.10.2021 roku zapraszamy na zajęcia grupowe dzieci 1.5-2.5 r.ż. z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, w tym opóźnionym rozwojem mowy „Mali Kolumbowie”- mgr Aneta Muszyńska, mgr Edyta Bekus, mgr Gabriela Pawlik

3. W dniu  06.10.2021 roku zapraszamy na zajęcia grupowe dla dzieci 3-4 r.ż z opóźnionym rozwojem mowy „Wędrówka Języczka – Podróżniczka w świat mowy” - mgr Aneta Muszyńska, mgr Jolanta Chwastek-Jakima

 4. W dniu  06.10.2021 roku zapraszamy na zajęcia grupowe dla dzieci 4-5 r.ż. z opóźnionym rozwojem mowy „Języczek – Podróżniczek i cztery pory roku” - mgr Aneta Muszyńska, mgr Jolanta Chwastek-Jakima

 5. W dniu  07.10.2021   zapraszamy na zajęcia grupowe dla dzieci 5-letnich z zaburzeniami mowy na tle emocjonalnym „Z bajką w świat mowy i emocji”- mgr Jolanta Chwastek- Jakima, mgr Gabriela Pawlik

6. W dniu  06.10.2021   zapraszamy na zajęcia grupowe dla dzieci 5-6 r.ż. z dyslalią „Glottodydaktyka – radosne czytanie”- mgr Renata Cichońska

 7. W dniu  06.10.2021   zapraszamy na zajęcia grupowe dla uczniów klas I szkoły podstawowej z dyslalią „Glottodydaktyka – radosne czytanie”- mgr Renata Cichońska

 

Naboru dzieci na zajęcia grupowe odbywające się na terenie poradni dokonują osoby prowadzące, po uprzednim przeprowadzeniu badań diagnostycznych.
Zainteresowanych rodziców udziałem dzieci w w/w zajęciach prosimy o ustalenie terminu wizyty do specjalistów w sekretariacie poradni (tel. 32-262-53-50, 32-262-38-11).
Udział dzieci w zajęciach jest bezpłatny.

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej