Październikowe zajęcia dla dzieci młodzieży rodziców i nauczycieli.

27.09.2018

W miesiącu październiku Poradnia zaprasza na liczne zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i nauczycieli.

WIEK PRZEDSZKOLNY

 

1.     W miesiącu październiku rozpocznie się terapia pedagogiczna dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym pt. „Czytam, piszę, liczę- pewnym krokiem do szkoły”. Osoby prowadzące: mgr Edyta Bekus, mgr Anna Wilk. Informacje o terminach spotkań u osób prowadzących.

 

2.     Zajęcia grupowe dla dzieci 5-7 lat wspierające rozwój społeczno- emocjonalny  wg metody Weroniki Sherborne pt. „W krainie zabawy” odbywać się będą od 15.10.2018 r. Osoby prowadzące: mgr Gabriela Leśniak- Widera, mgr Agnieszka Palumbo. Zapisów dokonują osoby prowadzące.

 

3.     Zajęcia grupowe dla dzieci 2-3 r. ż z opóźnionym rozwojem mowy pt: ,,Wędrówka Języczka- Podróżniczka w świat mowy” osoby prowadzące mgr M.Bryła, mgr A.Muszyńska. Zapisów dokonują osoby prowadzące po przeprowadzeniu diagnozy logopedycznej. Grupa ma charakter zamknięty.

 

4.     Zajęcia grupowe psychologiczno- logopedyczne dla dzieci 3-4 r.ż z opóźnionym rozwojem mowy pt: ,,Sprawność poznania droga do zdania” osoby prowadzące mgr Jolanta Chwastek- Jakima, mgr Gabriela Leśniak-Widera. Początek zajęć: 5.10.2018 r.- prelekcja dla rodziców; zajęcia z udziałem dzieci od 12.10- 14.12.2018 r. (10 spotkań). Zapisów dokonują osoby prowadzące po przeprowadzeniu diagnozy. Grupa jest zamknięta.

 

5.     Zajęcia grupowe dla dzieci 4-5 r.ż z opóźnionym rozwojem mowy ,,Języczek- Podróżniczek i cztery pory roku” osoby prowadzące mgr M.Bryła, mgr A.Muszyńska. Zapisów na zajęcia grupowe dokonują osoby prowadzące po przeprowadzeniu diagnozy. Grupa zamknięta.

 

6.     Zajęcia grupowe profilaktyczno- terapeutyczne dla dzieci 1,5- 3 r.ż.  pt: ,,Mali Kolumbowie” będą miały miejsce od dn. 09.10.2018 r.  Osoby prowadzące:  mgr Edyta Bekus, mgr Gabriela Leśniak-Widera, mgr Aneta Muszyńska. Zapisów na zajęcia grupowe dokonują osoby prowadzące po przeprowadzeniu diagnozy. Grupa ma charakter zamknięty.

 

7.     „Z bajką w świat mowy i emocji”- zajęcia logopedyczno- psychologiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym odbywać się będą cotygodniowo od października do grudnia 2018r. w piątki od 8.30- 9.30. Osoby prowadzące: mgr Jolanta Chwastek- Jakima, mgr Agnieszka Palumbo. Zapisów dokonuje mgr Jolanta Chwastek- Jakima.

 

8.     Sieć wsparcia dla nauczycieli przedszkoli. Na pierwsze spotkanie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli dn. 24.10.2018r. g. 16.00. Osoby prowadzące: mgr Edyta Bekus, mgr Anna Wilk.

 

WIEK SZKOLNY

 

1.     Zapraszamy na zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci w wieku szkolnym (7-15 lat) „Sposób na moje dziecko”, których celem jest doskonalenie umiejętności wychowawczych. Pierwsze zajęcia odbędą się 16.10.2018 r. o godz. 16.30.  Planowany jest cykl 10 spotkań (co tydzień we wtorek, w godzinach 16.30-18.00), sala nr 7. Osoby prowadzące: mgr Irmina Przybyła, mgr Karolina Sowa-Traczyńska.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wcześniejsza konsultacja rodzica z jedną z prowadzących zajęcia (do 9.10.2018 r.). Należy się na nią umówić telefonicznie (032 262 38 11) u osób prowadzących lub w sekretariacie Poradni. Terminy konsultacji:

  • 18.09.2018 r.  godz. 13.30
  • 25.09.2018 r. godz. 13.30
  • 9.10.2018 r. godz. 13.30

 

2.     Prelekcja dla rodziców: „Praca z uczniem dyslektycznym w domu”

Dnia: 8.10.2018 r. ma terenie naszej poradni w sali nr 7 odbędzie się spotkanie dla rodziców, których pociechy znajdują się w grupie ryzyka dysleksji lub mają już zdiagnozowaną dysleksję rozwojową. Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Gruszka, mgr Sylwia Kusyk

 

3.     Prelekcja dla rodziców pt.: „Specyfika rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym. Wskazówki wychowawcze” odbędzie się w naszej poradni w dn. 8.11.2018r. o godz. 14.30 (sala nr 7). Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Gruszka, mgr Katarzyna Kulak.

 

4.     W październiku trwają zapisy na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne „ABC emocji” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Osoba prowadząca: mgr Marta Wojtas. Zapisów dokonuje osoba prowadząca.

 

5.     Trwa nabór na warsztaty rozwijające umiejętności radzenia sobie ze złością pt:„Złość? Mam jej dość!” skierowane do uczniów klasy I- III szkoły podstawowej. Termin: pięć spotkań (w dniach: 15.11, 22.11, 29.11, 6.12, 13.12. 2018r.).  Czas trwania: od 14.30 do 15.30. Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Gruszka, mgr Katarzyna Kulak. Uwaga: celem zapisania się na zajęcia niezbędne jest umówienie się na wizytę do mgr Katarzyny Kulak.

 

6.     Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych. Dn. 01.10.2018 r. g. 10.00 ma terenie naszej poradni w sali nr 7 odbędzie się spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych (dzielenie się doświadczeniami, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach). Osoby prowadzące: mgr Wiesława Bernadziuk, mgr Anna Dudzic- Bernacka.

 

MŁODZEŻ

 

1.     „KIEDY TO WSZYSTKO OGARNĄĆ?”- dn. 16.10. 2018 zapraszamy na trening zarządzania sobą w czasie dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Prowadzą: mgr Joanna Kapuścińska, mgr Marta Rak. Grupa zamknięta.

 

2.     Od października 2018 r. do maja 2019 r odbywać się będą cotygodniowe spotkania grupy wsparcia (grupa rozwojowo-terapeutyczna) dla gimnazjalistów z problemami zdrowotnymi, objętych nauczaniem indywidualnym. Prowadzą: mgr Marzena Orczyk-Wiczkowska, mgr Marzena Noga. Zapisy odbywają się u osób prowadzących po wcześniejszym odbyciu przez rodziców konsultacji z osobami prowadzącymi.

 

3.     Grupa rozwojowo – terapeutyczna  dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych objętych nauczaniem indywidualnym.  Od dn. 5.10.2018 rozpoczynają się cotygodniowe spotkania grupy (piątki w godzinach od 10.00 do 12.00). Osoby prowadzące: mgr Urszula Łyżniak i mgr Aneta Sołomieniuk. Grupa ma charakter otwarty.

 

4.     Sieć wsparcia i samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkolnych (superwizja grupowa) . Prowadzą: mgr Joanna Kapuścińska i mgr Urszula Łyżniak. Zapraszamy na pierwsze z cyklu spotkanie dn. 09.10.2018 godz. 8:30.

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej