Nasi specjaliści

 

Pracownicy merytoryczni Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej:

 

 

mgr Jolanta Nowak – Dyrektor Poradni, pedagog, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, specjalista w zakresie diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się, edukator w zakresie diagnozy i rozwijania kompetencji emocjonalno- społecznych, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą

mgr Anna Dudzic – Bernacka - Wicedyrektor – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta terapii pedagogicznej, diagnozy i profilaktyki społecznej; trener umiejętności społecznych oraz trener treningu interpersonalnego

mgr Lidia Adamczewska- neurologopeda, surdopedagog, tyflopedagog

mgr Patrycja Andrzejewska - Olech – pedagog, specjalista w zakresie psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej; ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki;  specjalista w zakresie terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera

mgr Wiesława Bernadziuk – psycholog kliniczny, biegły sądowy

mgr Edyta Bekus – pedagog, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

mgr Agnieszka Biela – psycholog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i treningu interpersonalnego, certyfikowany trener WenDo – metody budowania pewności siebie i asertywności dla dziewcząt i kobiet.

mgr Bielińska Urszula - pedagog

mgr Anna Bochenek- psycholog

mgr Weronika Boryn – psycholog

mgr Jolanta Chwastek - Jakima – logopeda, surdologopeda

mgr Justyna Guzy – logopeda, neurologopeda

mgr Kaja Hutniczak - psycholog

mgr Katarzyna Kulak – psycholog, psychoterapeuta , socjoterapeuta, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera

mgr Sylwia Kusyk –  pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera

mgr Wiktoria Miszczyk- psycholog

mgr Aleksandra Moń – psycholog w trakcie certyfikacji w Śląskiej Szkole Psychoterapii, oligofrenopedagog, interwent kryzysowy

mgr Aneta Muszyńska – logopeda, neurologopeda, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

mgr Marzena Noga – pedagog, tyflopedagog

mgr Marzena Orczyk - Wiczkowska – psycholog

mgr Agnieszka Palumbo – psycholog, tyflopedagog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, coach

mgr Gabriela Pawlik – psycholog, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

mgr Marta Pilewicz - psycholog

mgr Aneta Pisarczyk – psycholog

mgr Ewa Rok -pedagog, oligofrenopedagog, surdologopeda

mgr Kamila Rokita  - pedagog, oligofrenopedagog, specjalista ds. dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera i autyzmem

mgr Paulina Spychalska – pedagog

mgr Aleksandra Szczęsna – psycholog

mgr Aneta Śliwa-Dziwińska – pedagog

mgr Anna Świątek- logopeda

mgr Karolina Świda – psycholog

mgr Martyna Tyszkiewicz- psycholog, tyflopedagog

mgr Małgorzata Zawali – psycholog, doradca zawodowy

mgr Dagmara Zięba – psycholog, specjalista do  spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Maria Budniak - Wójcik – lekarz konsultant

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej