Nasi specjaliści

 

Pracownicy merytoryczni Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej:

 

mgr Jolanta Nowak - Dyrektor Poradni, pedagog, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się, edukator w zakresie diagnozy i rozwijania kompetencji emocjonalno- społecznych, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą

mgr Wiesława Bernadziuk - Wicedyrektor, psycholog kliniczny, biegły sądowy

mgr Patrycja Andrzejewska – Olech – pedagog, specjalista w zakresie psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej; ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki;  specjalista w zakresie terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera

mgr Edyta Bekus - pedagog, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

mgr Renata Cichońska – logopeda, neurologopeda, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

mgr Jolanta Chwastek- Jakima – logopeda, surdologopeda

mgr Anna Dudzic-Bernacka - pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta terapii pedagogicznej, diagnozy i profilaktyki społecznej; trener umiejętności społecznych

mgr Anna Firkowska - logopeda, neurologopeda

mgr Katarzyna Gębska- psycholog, psychoterapeuta, doradca zawodowy

mgr Katarzyna Gruszka – pedagog,

mgr Joanna Kapuścińska – psycholog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, trener treningu interpersonalnego PTP, superwizor, coach

mgr Katarzyna Kulak - psycholog, psychoterapeuta , socjoterapeuta, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera

mgr Sylwia Kusyk - pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera

mgr Gabriela Leśniak - psycholog, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

mgr Małgorzata Ligienza- pedagog, doradca zawodowy, trener/ szkoleniowiec

mgr Urszula Łyżniak – psycholog; psychoterapeuta , edukator w zakresie diagnozy i rozwijania kompetencji emocjonalno- społecznych

mgr Agata Majewska- logopeda, neurologopeda

mgr Małgorzata-Majewska – pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog

mgr Edyta Matlas- pedagog, doradca zawodowy

mgr Aneta Muszyńska - logopeda, neurologopeda, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

mgr Marzena Noga - pedagog, tyflopedagog

mgr Monika Nowińska - pedagog, psychoterapeuta, mediator rodzinny, specjalista w zakresie psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

mgr Marzena Orczyk – Wiczkowska - psycholog

mgr Agnieszka Palumbo - psycholog, tyflopedagog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, coach

mgr Aneta Pisarczyk - psycholog

mgr Irmina Przybyła - psycholog, oligofrenopedagog, edukator w zakresie diagnozy i rozwijania kompetencji emocjonalno- społecznych

mgr Magdalena Raczkowska – Babczyk- psycholog

mgr Martyna Reder- psycholog

mgr Aneta Sołomieniuk –  psycholog , psychoterapeuta, surdopedagog

mgr Karolina Sowa - Traczyńska – psycholog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny

mgr Aleksandra Szczęsna - psycholog

mgr Monika Warzbińska - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt, surdopedagog

mgr Marta Widera – Kędryna - psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień,  specjalista w zakresie psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej

mgr Agata Wieja – Nicgorska - pedagog, specjalizacja: konflikty i mediacje rodzinne, psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

mgr Anna Wilk - pedagog, surdopedagog, specjalizacja: konflikty i mediacje rodzinne

mgr Marta Wojtas - psycholog

mgr Małgorzata Zawali - psycholog, doradca zawodowy

Maria Budniak – Wójcik - lekarz kons.

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej