Nasi specjaliści

 

Pracownicy merytoryczni Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej:

 

mgr Jolanta Nowak - Dyrektor Poradni, pedagog, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się, edukator w zakresie diagnozy i rozwijania kompetencji emocjonalno- społecznych, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą

mgr Aneta Sołomieniuk – Wicedyrektor, psycholog , psychoterapeuta, surdopedagog

mgr Patrycja Andrzejewska – Olech – pedagog, specjalista w zakresie psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej; ukończyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

mgr Edyta Bekus - pedagog, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

mgr Wiesława Bernadziuk - psycholog kliniczny, biegły sądowy

mgr Maria Bryła - logopeda, oligofrenopedagog

mgr Renata Cichońska – logopeda, neurologopeda, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

mgr Jolanta Chwastek- Jakima – logopeda, surdologopeda

mgr Anna Dudzic-Bernacka - pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta terapii pedagogicznej, diagnozy i profilaktyki społecznej; trener umiejętności społecznych

mgr Anna Firkowska - logopeda, neurologopeda

mgr Marta Fliech – Biesiaga - psycholog

mgr Katarzyna Gruszka – pedagog, logopeda

mgr Joanna Kapuścińska – psycholog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, trener treningu interpersonalnego PTP, superwizor, coach

mgr Katarzyna Kulak - psycholog, psychoterapeuta , socjoterapeuta

mgr Sylwia Kusyk - pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog,

mgr Gabriela Leśniak-Widera - psycholog, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

mgr Małgorzata Ligienza- pedagog, doradca zawodowy, trener/ szkoleniowiec

mgr Jolanta Łebek - pedagog, doradca zawodowy

mgr Urszula Łyżniak – psycholog; psychoterapeuta , edukator w zakresie diagnozy i rozwijania kompetencji emocjonalno- społecznych;

mgr Małgorzata Majewska – pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog

mgr Aneta Muszyńska - logopeda, neurologopeda, specjalista w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

mgr Marzena Noga - pedagog, tyflopedagog

mgr Monika Nowińska - pedagog, psychoterapeuta, mediator rodzinny, specjalista w zakresie psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

mgr Marzena Orczyk – Wiczkowska - psycholog

mgr Aleksandra Olszówka - psycholog

mgr Agnieszka Palumbo - psycholog, tyflopedagog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, coach

mgr Irmina Przybyła - psycholog, oligofrenopedagog, edukator w zakresie diagnozy i rozwijania kompetencji emocjonalno- społecznych

mgr Marta Rak – psycholog, doradca zawodowy

mgr Karolina Sowa - Traczyńska – psycholog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny

mgr Monika Warzbińska - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Gestalt, surdopedagog

mgr Marta Widera – Kędryna - psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień,  specjalista w zakresie psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej

mgr Agata Wieja – Nicgorska - pedagog, specjalizacja: konflikty i mediacje rodzinne, psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

mgr Anna Wilk - pedagog, surdopedagog, specjalizacja: konflikty i mediacje rodzinne

mgr Marta Wojtas - psycholog

mgr Małgorzata Zawali - psycholog, doradca zawodowy

Maria Budniak – Wójcik - lekarz konsultant

Rafał Sołowiów - lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej