Statut

STATUT
PORADNI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 

 

Uchwała nr 5/ 2022/2023

Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej

                                                                                                z dnia 31.08.2022 roku

                                                                             

 

Statut opracowano na podstawie:

 

1.    Art. 112 Ustawy Prawa Oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 r. (tj.Dz.U.  z 2021r.,poz.1082, z późn. zm.).

 

 

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej