Statut

STATUT
PORADNI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

 

Uchwała  nr  7/2017/2018  z dnia   29.11.2017 roku

Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej

 

Statut opracowano na podstawie następujących aktów prawnych:

1.   Art. 112 Ustawy Prawa Oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.Ustaw z 2016 p. 59 z późniejszymi zmianami).

2.   Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002r.  w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r, Nr 223, poz. 1869 z późn. zmianami).

 

 

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej