Zapraszamy w maju rodziców, nauczycieli i specjalistów.

04.05.2021

Zapraszamy na spotkania w maju.

1.    W dniu 04.05.2021 odbędzie się prelekcja on line na platformie Teams  pt.: „Krok przed decyzją edukacyjno-zawodową -  jak pomóc dziecku?”.  Spotkanie dedykowane jest  rodzicom uczniów klas VII i VII szkół podstawowych  oraz innym  osobom  zainteresowanym tematyką wyboru zawodu i dalszej drogi kształcenia.  Odbędzie się ono w godzinach 16.00-18.00.  Od godziny 16.00 rodzice mogą skorzystać z konsultacji,  a o godzinie 16.30 rozpocznie się sama prezentacja.   Link do spotkania to: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGEzOTVkOWItM2ZkMC00NDdjLWJjNmItN2RmZDE4MWRmZjI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225577ff10-53b5-49c6-9c70-715daa92e9b3%22%2c%22Oid%22%3a%2265fa1282-e1d0-4bb9-bc18-10d5f8a75fd4%22%7d.

Możliwe jest również zapisanie się w sekretariacie. Szczegółowych informacji udziela mgr Małgorzata Zawali.

 

2.    Dnia 10.05.2021 w godzinach 10.00 – 12.00 na platformie Teams jest organizowane spotkanie dla psychologów i pedagogów szkolnych ze szkół podstawowych w ramach sieci wsparcia i samokształcenia. Osoby prowadzące: mgr Wiesława Bernadziuk, mgr Anna Dudzic - Bernacka.

 

3.    W dniu 18.05.2021 od  godziny 8.30 - sieć wsparcia i samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkolnych ze szkół ponadpodstawowych online na platformie Teams. Osoby prowadzące: mgr Joanna Kapuścińska i mgr Urszula Łyżniak.

 

4.    Nauczycieli przedszkoli zapraszamy do współpracy w ramach sieci wsparcia i doskonalenia. Kolejne spotkanie odbędzie się na terenie poradni w dniu 19.05.2021 w godzinach: 16.00- 18.00 w sali nr 7 (na parterze). Osoby prowadzące: mgr Edyta Bekus, mgr Anna Wilk.

 

5.    Kolejne spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla logopedów, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych odbędzie się w dniu 26.05.2021 w gabinecie nr 12 (parter) w godz. 17.00 – 18.00. Osoba prowadząca: mgr Renata Cichońska.

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej