Konferencja - Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież

29.03.2018

Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego i Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej

organizują, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza,

Konferencję „Bezpieczeństwo w Internecie.

Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież”

Konferencja odbędzie się  w dniu 10.04.2018r.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy dyrektorów, pedagogów i  psychologów szkolnych oraz wychowawców
na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży  w internecie i wsparcie ich  w prowadzonych działaniach profilaktycznych.  Wiedza w tym obszarze oraz  podejmowane na terenie szkół oddziaływania wobec dzieci i ich rodziców pozwalają  na uniknięcie potencjalnych  zagrożeń dla zdrowia , szczególnie psychicznego, wychowanków  oraz kształtowanie postaw odpowiedzialnego , sprzyjającego rozwojowi poznawczemu i społecznemu , korzystania ze zdobyczy współczesnej cywilizacji.
Program konferencji:

„Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie
z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież”

   8.30-9.00      Rejestracja uczestników.

   9.00-9.20      Uroczyste otwarcie konferencji.

   9.20-9.30      Program „Bezpieczna Dąbrowa” Wojciech Czyżewski - pełnomocnik
                       d/s promocji i komunikacji społecznej.

 9.20-12.00      Kształtowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych  przez dzieci i młodzież.

                       Łukasz Wojtasik – Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” – Ekspert
                       d/s bezpieczeństwa dzieci w internecie.

12.00-12.30     Przerwa kawowa.

12.30-13.15     Bezpieczeństwo w Internecie. Reagowanie w sytuacjach ryzykownych.

                       Aspirant Damian Korczyński, Aspirant sztabowy Bartłomiej Porębski  Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej.

13.15-13.45     Zachowania problemowe dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni - aspekty prawne. Obowiązki pracowników pedagogicznych.

                       Prokurator Krzysztof Olesik, Prokurator Arkadiusz Stachura– Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej.

13.45-14.30     Dzieci i młodzież przed monitorem komputera  w perspektywie opiekunów a rzeczywistość. Działania wspomagające szkołę w praktyce PPP w Dąbrowie Górniczej.

                       Sylwia Kusyk - Pedagog PPP, Irmina Przybyła - Psycholog PPP.

14.30-15.00     Dyskusja.

15.00              Zakończenie konferencji.

 

W trakcie konferencji dostępne będą materiały dydaktyczne i informacyjne przygotowane przez  Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, Komendę Miejską Policji oraz Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną  w Dąbrowie Górniczej.


Liczba miejsc ograniczona
Zapisy przyjmujemy telefonicznie do 5 kwietnia  2018 r.

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej