Bezpieczeństwo w sieci. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież”.

29.04.2018

W dniu 10.04.2018r. odbyła się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej Konferencja zorganizowana przez Wydział Oświaty UM oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na temat: „Bezpieczeństwo w sieci. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież”. Konferencja adresowana była do dyrektorów przedszkoli, szkół , placówek oświatowych , psychologów, pedagogów szkolnych, wychowawców oraz przedstawicieli innych instytucji zajmujących się wychowaniem młodego pokolenia.

Zaproszeni specjaliści zapoznali uczestników konferencji min.  z problematyką szkodliwych treści online, nadużywania Internetu , w kontekście dostępności smartfonów, tabletów oraz    formami zagrożeń  (seksting, grooming, cyberprzemoc ) na różnych etapach rozwoju dzieci. Podejmowano również  temat zakresu działań profilaktycznych , zadań szkoły , a przede wszystkim  konieczności uświadamiania rodzicom wagi problemu i roli relacji rodzic- dziecko dla bezpiecznego  funkcjonowania  dzieci w świecie cyfrowych mediów.

 Pierwszy z prelegentów Wojciech Czyżewski – pełnomocnik ds. promocji i komunikacji społecznej UM- przedstawił założenia i sposoby realizacji Programu „Bezpieczna Dąbrowa” na terenie naszego miasta.

     Dwie i pół godziny trwał poglądowy wykład p. Łukasza Wojtasika - eksperta ds. bezpieczeństwa dzieci w internecie nt.”Kształtowania postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych przez dzieci w internecie”. Na początku prelegent przedstawił niepokojące obserwacje dotyczące korzystania z tabletów przez najmłodsze dzieci („Homo Tabletis”) oraz zarekomendował materiały z kampanii „MAMA, TATA, TABLET”. Następnie w sposób bardzo czytelny  przedstawił rodzaje szkodliwych treści, z którymi spotykają się uczniowie w internecie: pornografia, przemoc i okrucieństwo, poszerzona rzeczywistość, szkodliwe wzorce zachowań . W kolejnej części omówił niebezpieczne zachowania dzieci i młodzieży : przemoc rówieśniczą oraz sexting, które odbywają się za pośrednictwem telefonów komórkowych oraz internetu. Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo uwodzenia w sieci (grooming), uzależnień oraz kolejną kampanię „UWAŻNI RODZICE”.

     Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej aspirant Damian Korczyński oraz aspirant sztabowy Bartłomiej Porębski podjęli temat: „Bezpieczeństwo w internecie. Reagowanie w sytuacjach ryzykownych” i przedstawili kulisy pracy policjantów zwalczających przestępstwa dorosłych i czyny karalne nieletnich w sieci.

Uzupełnieniem powyższych informacji było wystąpienie prokuratorów Krzysztofa Olesika i Arkadiusza Stachury nt. „Zachowanie problemowe dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni- aspekty prawne. Obowiązki pracowników pedagogicznych”.

 Ostatni wykład „Dzieci i młodzież przed monitorem komputera w perspektywie opiekunów a rzeczywistość. Działania wspomagające szkołę

w praktyce PPP w Dąbrowie Górniczej” przedstawiły pracownice PPP pedagog Sylwia Kusyk oraz psycholog Irmina Przybyła. W jednej ze szkół podstawowych przeprowadziły wśród uczniów (klasy I-III oraz IV-VII) i rodziców ankiety dotyczące różnych aspektów korzystania z komórek i internetu, a następnie porównały wyniki. Niestety w wielu punktach ujawniono wiedzę rodziców niezbyt adekwatną do rzeczywistego czasu i sposobów spędzania wolnego czasu przez ich dzieci.

   Konferencję zakończyła Dyrektor mgr Jolanta Nowak z apelem i życzeniami, aby dzieci i dorośli  potrafili korzystać z nowoczesnych technologii informacyjnych zachowując równowagę między korzystaniem z łatwo dostępnych mediów cyfrowych , a innymi aktywnościami niezbędnymi dla zachowania zdrowia fizycznego

 i psychicznego , wskazując na konieczność ruchu, kontaktu z przyrodą  i budowania kontaktów face to face z drugim człowiekiem.

 Opr. W. Bernadziuk

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej