Opiekunowie placówek

 

DZIAŁ WCZESNEJ PROFILAKTYKI

 

mgr Gabriela Leśniak-Widera

koordynator działu

P 12, 17, 28 (ZSP7), 39,SOSW

Dzieci i młodzież z autyzmem z Zespołem Aspergera,

wczesne wspomaganie rozwoju

mgr Agnieszka Palumbo

P 1, 20, 34,

P 7 (SZP 2) , SOSW (PS2)

Dzieci i młodzież słabowidzące i niewidome             

mgr Edyta Bekus

 P 4, 5 (ZSP1), 9, 11, 14, 32, SOSW

 Dzieci i młodzież z autyzmem z Zespołem Aspergera, wczesne wspomaganie rozwoju 

mgr Anna Wilk

P 6, 13, 15 (ZSP4), 16 (ZSP3), 36, SP2, SOSW (PS 2)

dzieci i młodzież z wadą słuchu  

mgr Aleksandra Olszówka

P 3, 8, 10, SP16, SP23, SP26

mgr Marta Fiech - Biesiaga

P 19 (ZSP7), P29, SP35 (oddz. Przedszk.) 

mgr Marta Rak

P18 (ZSP5), P33, SP28 (oddz. Przedszk.)

 

DZIAŁ POMOCY I PROFILAKTYKI WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

mgr  Katarzyna - Gruszka

koordynator działu

SP 5, SP 8, SP 27

mgr Wiesława Bernadziuk

 SP 10, SP 25 , SP 30

mgr Małgorzata Majewska

SP 29, SP 31, SP 22, SOSW (SP)

dzieci i młodzież słabowidząca i niewidoma

mgr Monika Warzbińska

SP 2, SP 12, SP 24,SOSW

Szkoła Muzyczna, dzieci i młodzież słabosłysząca i niesłysząca

mgr Irmina Przybyła 

SP 20 z oddziałami integracyjnymi,

SP 21, SP 35, SOSW 

mgr Sylwia Kusyk

SP 26, SOSW, dzieci i młodzież słabosłyszące i niesłyszące

mgr Karolina Sowa -Traczyńska

SP 16, SP 17, SP 23,SOSW dzieci i młodzież słabowidząca i niewidoma 

mgr Patrycja Andrzejewska - Olech

SP 11, SP 7, szkoły podstawowe społeczne i prywatne 

mgr Agata Wieja-Nicgorska

SP 13, SP 18, Szkoła Podstawowa Katolicka, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań”

mgr Marta Wojtas

SP 3, SP 34, SP 28

 

DZIAŁ POMOCY I PROFILAKTYKI DLA MŁODZIEŻY

  

mgr Joanna Kapuścińska

koordynator działu

V LO,

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Plastycznych 

mgr Anna Dudzic-Bernacka 

I LO, II LO

Zespół Szkół Technicznych

Techniczne Zakłady Naukowe 

mgr Marta Rak

Zespół Szkół Katolickich (Gim, LO)

ZSO nr 2 (Gim, LO)

ZSZ Sztygarka

Zespół Szkół Sportowych

SP 24 – oddziały gimnazjalne

Prywatna Szkoła „Serce Szkole” (Gim, LO)

mgr Marzena Noga

SP 8 – Gimnazjum nr 4

SP 13 – Gimnazjum nr 5

SP 22 – Gimnazjum nr 9

SP 34 – Gimnazjum nr 8

Klasy VII w szkołach podstawowych

mgr Marzena Orczyk - Wiczkowska 

SP 7 – Gimnazjum nr 1

SP 30 – Gimnazjum nr 3

SP 29 – Gimnazjum nr 7

SP 16 – Gimnazjum nr 13

Klasy VII w szkołach podstawowych

 

DZIAŁ LOGOPEDYCZNY

mgr Jolanta Chwastek-Jakima

koordynator działu logopedycznego

P 4, 13, 14, 28, 31, 32; SP 28, SP 35

Dzieci słabosłyszące i niesłyszące

 
 mgr Maria Bryła

P 3, 7, 11, 17, 18,  28, 33; SP 26

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

mgr Aneta Muszyńska 

P 1, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 29,

wczesne wspomaganie rozwoju

mgr Renata Cichońska

P 6, 8, 19, 20, 34, 36, 39,

wczesne wspomaganie rozwoju

 

 

DZIAŁ PORADNICTWA ZAWODOWEGO

  

mgr Małgorzata Zawali

koordynator działu
 

G 1/ SP 7, G 4/ SP 8,G 6/ III LO,

G 7/ SP 29, G 9/ SP 22, G 10/ SP24,

SP 23, SP 10, SP 27,

I LO, II LO, V LO,

Zespół Szkół Ekonomicznych,

Techniczne Zakłady Naukowe,

Zespół Szkół Zawodowych „Sztygarka”,

Liceum Katolickie (Gim, SP),

Prywatne Liceum (Gim, SP)
 

mgr Małgorzata Ligienza

G 3/ SP 30, G 5/ SP 13, G 8/ SP 34,

G 13/ SP 16, SP 3,

Liceum Plastyczne,

Zespół Szkół Technicznych,

Zespół Szkół Sportowych
 

mgr Jolanta Łebek

SP 2, 5, 11,12,13,17,18, 20,21,23,25, 26,28, 31,35

 

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej