Opiekunowie placówek

DZIAŁ WCZESNEJ PROFILAKTYKI

mgr Agnieszka Palumbo

koordynator działu I semestr

P 1, 20, 34,P 7 (SZP 2) , SOSW (PS2)

dzieci i młodzież słabowidzące i niewidome       

mgr Gabriela Leśniak

P 12, 17, 28 (ZSP7),  P 29 z oddziałami integracyjnymi, P 39

SP35 (oddział przedszkolny)

dzieci z autyzmem i z  Z. Aspergera, wczesne wspomaganie

mgr Edyta Bekus

P 4 (budynek A i B), 5 (ZSP1), 9, 11, 14, 32,

dzieci i młodzież z autyzmem i z Z. Aspergera, wczesne wspomaganie

mgr Anna Wilk

P 6, 13, 15 (ZSP4), 16 (ZSP3), 36, SOSW (PS2)

dzieci i młodzież z wadą słuchu

mgr Aleksandra Szczęsna

 P 3, 8, 10, 19 (ZSP7)  

oddziały przedszkolne w  SP16 i SP26 

 

DZIAŁ POMOCY I PROFILAKTYKI WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

mgr Karolina Sowa –Traczyńska

- koordynator działu I semestr

SP 16, SP 17, SP 23,

dzieci i młodzież słabowidząca i niewidoma 

mgr  Katarzyna - Gruszka

- koordynator działu II semestr

SP 5, SP 27, SP 30,

dzieci i młodzież zagrożona niedostosowaniem społecznym

mgr Patrycja Andrzejewska - Olech

SP 7, SP 11,

dzieci i młodzież z autyzmem i zespołem Aspergera

mgr Wiesława Bernadziuk

SP 10, SP 25,

mgr Barbara Breguła

SP 2, SP 31, SP 33, Szkoła muzyczna

mgr Sylwia Kusyk

SP 26, SP 1 w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

dzieci i młodzież słabosłysząca i niesłysząca

dzieci i młodzież z autyzmem i zespołem Aspergera

dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie

mgr Małgorzata Majewska

SP 12, SP 22, SP 29

dzieci i młodzież słabowidząca i niewidoma

dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie

mgr Irmina Przybyła 

SP 20 z oddziałami integracyjnymi, SP 21, SP 35,  

dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie

mgr Martyna Reder

SP 8, SP 13, szkoły podstawowe społeczne i prywatne

mgr Agata Wieja-Nicgorska

SP 18, Szkoła Podstawowa Katolicka, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

mgr Marta Wojtas

SP 3, SP 28, SP 34

DZIAŁ POMOCY I PROFILAKTYKI DLA MŁODZIEŻY

mgr Marzena Orczyk - Wiczkowska 

- koordynator działu

 II LO, LO Sportowe

mgr Anna Dudzic-Bernacka 

Zespół Szkół Technicznych, I LO

mgr Marzena Noga

„Sztygarka", Liceum Katolickie, LO „Serce Szkole"

mgr Katarzyna Gębska 

III LO, Techniczne Zakłady Naukowe

mgr Martyna Reder

Zespół Szkół Plastycznych

mgr Marta Wojtas

Zespół Szkół Ekonomicznych

mgr Katarzyna Kulak

 V LO

DZIAŁ LOGOPEDYCZNY

 mgr Aneta Muszyńska

-  koordynator działu

P 5 (ZSP nr 1), 9, 11, 15 (ZSP nr 4), 16 (ZSP nr 3), 29,

SP 26, SP 16 z oddziałami przedszkolnymi

wczesne wspomaganie rozwoju

dzieci niepełnosprawne ruchowo, w tym dzieci z afazją

mgr Jolanta Chwastek-Jakima

P 4, 7 (ZSP nr 2), 13, 14, 28 (ZSP nr 7), 31, 32

SP 28, SP 35

dzieci słabosłyszące i niesłyszące

mgr Renata Cichońska

P 6, 8, 17, 18 (ZSP nr 5), 19 (ZSP nr 6), 34, 36

wczesne wspomaganie rozwoju

dzieci niepełnosprawne ruchowo, w tym dzieci z afazją

dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

mgr Agata Majewska

P 1, 3 (ZS nr 4), 10, 12, 20, 33, 39

dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej