Opiekunowie placówek

DZIAŁ WCZESNEJ PROFILAKTYKI

 
mgr Agnieszka Palumbo - koordynator działu

P 1, P 13,  P 20, P 34, P 7 (ZSP 2)

dzieci z wadą wzroku 

 

mgr Edyta Bekus

P 4, P 5 (ZSP nr 1), P 11, P 12, P 32, P 18 (ZSP nr 5)

dzieci z autyzmem i Z. Aspergera

wczesne wspomaganie

 

mgr Wiktoria Miszczyk

P 10, P 15 (ZSP 4), P19 (ZSP 6), oddziały przedszkolne w SP 26, P 36

 

mgr Ewa Rok

P 9, P 3 (ZS nr 4), P 16 (ZSP 3)

 

mgr Gabriela Pawlik

P 29, P 39, P 28 (ZSP nr 7), oddziały przedszkolne w SP 35, SOSW (PS2)

dzieci z autyzmem i Z. Aspergera

wczesne wspomaganie

 

mgr Dagmara Zięba

P 6, P 14,  P 17, P 33,  oddziały przedszkolne w SP 16,

wczesne wspomaganie

 

 

DZIAŁ POMOCY I PROFILAKTYKI WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 
mgr  Katarzyna Kulak- koordynator działu     

SP 34 (ZSP 4)

Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza

Szkoła Podstawowa Katolicka

 

mgr Patrycja Andrzejewska- Olech    

SOSW, SP 17

 

mgr Urszula Bielińska

SP 3, SP 18

 

mgr Wiesława Bernadziuk         

SP 16

 

mgr Weronika Boryn   

SP 31, SP 33, SP 26

 

mgr Kaja Hutniczak

SP 2, SP 30

 

mgr Sylwia Kusyk

SP 7, SP 23, SP 5

Społeczna Szkoła Podstawowa STS

Prywatna Szkoła Podstawowa im Marii Curie Skłodowskiej

 

mgr Aleksandra Moń

SP 21

 

mgr Jolanta Nowak

SP 28

 

mgr Marta Pilewicz 

SP 10, SP 13  

 

mgr Kamila Rokita

SP 25, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna           

            

mgr Paulina Spychalska

SP 27, SP 29

 

mgr Aneta Śliwa –Dziwińska

SP 20 z oddziałami integracyjnymi, SP 22

 

mgr Karolina Świda

SP 12, SP 35

 

mgr Martyna Tyszkiewicz

SP 8, SP 11

 

DZIAŁ POMOCY I PROFILAKTYKI DLA MŁODZIEŻY

 
mgr Anna Bochenek - koordynator działu       

III LO

Techniczne Zakłady Naukowe

 

mgr Agnieszka Biela

Zespół Szkół Technicznych

Zespół Szkół Ekonomicznych „Nowy Ekonomik”

 

mgr Anna – Dudzic-Bernacka  

I LO

 

mgr Marzena Noga          

LO Sportowe

Zespół Szkół Zawodowych - Sztygarka

 

mgr Marzena Orczyk – Wiczkowska  

II LO

Liceum Katolickie

 

mgr Aleksandra Szczęsna

 Zespół Szkół Plastycznych

V LO

Liceum Prywatne im. M. Curie Skłodowskiej

 

DZIAŁ LOGOPEDYCZNY

 
mgr Aneta Muszyńska - koordynator działu

P 11, P 15 (ZSP 4), P 16 (ZSP 3), P 19 (ZSP 6)

SP 16 z Oddziałami Przedszkolnymi

SP 28 z Oddziałami Przedszkolnymi

wczesne wspomaganie rozwoju

dzieci niepełnosprawne ruchowo, w tym dzieci z afazją

 

mgr Lidia Adamczewska

P 1, P 17, P 29, P 10

SP 26 z Oddziałami Przedszkolnymi

dzieci niepełnosprawne ruchowo, w tym dzieci z afazją

dzieci słabosłyszące i niesłyszące

dzieci słabowidzące

 

mgr Jolanta Chwastek-Jakima

P 4 (A,B), P 7 (ZSP 2), P 13, P 14, P 32

SP 35 z Oddziałami Przedszkolnymi

dzieci słabosłyszące i niesłyszące

 

mgr Justyna Guzy

P 3 (ZS 4), P 5 (ZSP 1), P 12,  P 33, P 39

P 28 (ZSP 7)

dzieci niepełnosprawne ruchowo, w tym dzieci z afazją

 

mgr Anna Świątek

P 6, P 9, P 18 (ZSP 5), P 20, P 34, P 36

 

Uwagi:

Z koordynatorami prosimy kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek : 8.00 - 15.00
pod numerami telefonów: (32) 263 38 11, (32) 262 53 50

 

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej