Sieci współpracy i samokształcenia

DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI


Pracownicy działu wczesnej profilaktyki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej zapraszają nauczycieli przedszkoli do współpracy w ramach sieci. Spotkania odbywać się będą na terenie poradni według ustalonego, wcześniej podanego harmonogramu o godz. 16:00 w sali nr 7 (na parterze). Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne zgłaszanie się i zapisanie się na listę w sekretariacie poradni.

Terminy spotkań:

·         24.10.2018

·         28.11.2018

·         23.01.2019

·         27.02.2019

·         27.03.2019

·         24.04.2019

 

Osoby prowadzące:

mgr Edyta Bekus
mgr Anna Wilk

 

DLA LOGOPEDÓW I NAUCZYCIELI


Pracownicy działu logopedycznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej zapraszają logopedów oraz nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych do współpracy w ramach sieci (pomoc w wywoływaniu, utrwalaniu głosek oraz przebiegu terapii). Spotkania odbywać się będą w godzinach 16.00 – 18.00 na terenie poradni (pokój nr 10 lub 12). Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się i zapisanie się na liście u osoby prowadzącej.

Terminy spotkań i osoby prowadzące:

·         14.01.2019 r. mgr Aneta Muszyńska

·         12.03.2019 r. mgr Jolanta Chwastek - Jakima

·         08.04.2019 r. mgr Renata Cichońska

 
DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH


Pracownicy działu profilaktyki i pomocy wychowawczej dla dzieci w wieku szkolnym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej zapraszają pedagogów i psychologów szkolnych ze szkół podstawowych do współpracy w ramach sieci (dzielenie się doświadczeniami, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach). Spotkania odbywać się będą na terenie poradni według ustalonego harmonogramu w sali nr 7 g. 10.00 - 12.00.

Terminy spotkań:

·         7.01.2019

·         4.02.2019

·         4.03.2019

·         8.04.2019

·         6.05.2019

 

Osoby prowadzące:

mgr Wiesława Bernadziuk
mgr Anna Dudzic- Bernacka

  

DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH Z ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH


Pracownicy działu profilaktyki i pomocy wychowawczej dla młodzieży Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej zapraszają pedagogów i psychologów szkolnych ze szkół ponadgimnazjalnych i oddziałów gimnazjalnych do współpracy w ramach sieci (superwizja grupowa). Spotkania odbywać się będą na terenie poradni według ustalonego harmonogramu od godz. 8:30 -12.00.

Terminy spotkań:

·         09.10.2018r

·         13.11.2018r

·         11.12.2018r

·         08.01.2019r

·         05.02.2019r

·         05.03.2019r

·         09.04.2019r

·         14.05.2019r

                                    

Osoby prowadzące:

mgr Joanna Kapuścińska
mgr Urszula Łyżniak

 

DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH I OSÓB KOORDYNUJĄCYCH DORADZTWO ZAWODOWE


Pracownicy działu zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej zapraszają doradców zawodowych i osób koordynujących doradztwo zawodowe do współpracy w ramach sieci. Spotkania odbywać się będą na terenie poradni według ustalonego harmonogramu. Szczegółowe informacje i zapisy u osób prowadzących.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla osób koordynujących doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych:

·        6.11.2018 godz. 9.00-12.00 

·        12.03.2019 godz.9.00-12.00

 

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla doradców zawodowych i osób koordynujących doradztwo  zawodowe w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych:

·        04.12.2018 godz. 9.00-12.00

·         12.03. 2018. godz. 9.00-12.00

 

Osoby prowadzące:

mgr Małgorzata Ligienza
mgr Małgorzata Zawali

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej