Sieci współpracy i samokształcenia

DLA LOGOPEDÓW


Pracownicy działu logopedycznego Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej zapraszają logopedów oraz nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych do współpracy w ramach sieci (pomoc w wywoływaniu, utrwalaniu głosek oraz przebiegu terapii). Spotkania odbywać się będą w godzinach 16.00– 18.00 na terenie poradni (pokój nr 10 lub 12). Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się i zapisanie się na liście u osoby prowadzącej.

Terminy spotkań i osoby prowadzące:

 • 19.11.2019r. mgr Jolanta Chwastek- Jakima
 • 10.02.2020r. mgr Aneta Muszyńska
 • 22.04.2020r. mgr Renata Cichońska

 

 

DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI


Pracownicy działu wczesnej profilaktyki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej zapraszają nauczycieli przedszkoli do współpracy w ramach sieci wsparcia i doskonalenia. Spotkania odbywać się będą na terenie poradni  w godzinach: 16.00- 18.00 w sali nr 7 (na parterze).

Terminy spotkań:

 • 13.11.2019
 • 08.01.2020
 • 04.03.2020
 • 13.05.2020

 

Osoby prowadzące:

mgr Edyta Bekus
mgr Anna Wilk

DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH


Pracownicy działu profilaktyki i pomocy wychowawczej dla dzieci w wieku szkolnym Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej zapraszają pedagogów i psychologów szkolnych ze szkół podstawowych do współpracy w ramach sieci (dzielenie się doświadczeniami, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach). Spotkania odbywać się będą cyklicznie na terenie poradni w sali nr 7 w godzinach: 10.00 - 12.00.

Terminy spotkań:

 • 07.10.2019
 • 04.11.2019
 • 02.12.2019
 • 03.02.2020
 • 02.03.2020
 • 06.04.2020
 • 11.05.2020

 

Osoby prowadzące:

mgr Wiesława Bernadziuk
mgr Anna Dudzic- Bernacka

 

DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


Pracownicy działu terapii, mediacji i interwencji kryzysowej oraz pomocy i profilaktyki dla młodzieży Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej zapraszają pedagogów i psychologów szkolnych ze szkół ponadpodstawowych  do współpracy w ramach sieci współpracy i samokształcenia (superwizja grupowa).

Celem spotkań jest:

 • Wymiana doświadczeń
 • Analiza problemów zawodowych z perspektywy osób bezpośrednio w nie niezaangażowanych
 • Uzyskanie wsparcia w podejmowanych działaniach
 • Doskonalenie metod oraz technik pracy z uczniem i jego rodziną
 • Zapobieganie poczuciu izolacji zawodowej
 • Wzmocnienie osobistego potencjału pedagogów i psychologów szkolnych

 

W bieżącym roku szkolnym szczególnie uwzględniamy temat: „Rola wartości w podejmowaniu decyzji życiowych nastolatków i profilaktyce uzależnień.”

 

Spotkania odbywać się będą w na terenie poradni we wtorki w godzinach 8:30 – 12:00

w następujących terminach:

 • 08.10.2019
 • 5.11.2019
 • 3.12.2019
 • 7.01.2020
 • 04.02.2020
 • 03.03.2020
 • 07.04.2020
 • 19.05.2020

Osoby prowadzące:

·         mgr Urszula Łyżniak i mgr Aneta Sołomieniuk (od X do XII 2019)

·         mgr Urszula Łyżniak i mgr Joanna Kapuścińska (od I do V 2020)

 

DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH I OSÓB KOORDYNUJĄCYCH DORADZTWO ZAWODOWE


Pracownicy działu zawodowego Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej zapraszają doradców zawodowych i osób koordynujących doradztwo zawodowe do współpracy w ramach sieci. Spotkania odbywać się będą na terenie poradni według ustalonego harmonogramu. Szczegółowe informacje i zapisy u osób prowadzących.

Spotkania informacyjno- szkoleniowe dla osób koordynujących doradztwo zawodowe w szkołach, które się odbędzie na terenie naszej poradni:

 • 26.11.2019- godz. 9.00-12.00 
 • 03.03.2020- godz. 9.00-12.00

 

Osoby prowadzące:

mgr Małgorzata Ligienza
mgr Małgorzata Zawali

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej