Sieci współpracy i samokształcenia

 

DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI

Pracownicy działu wczesnej profilaktyki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej zapraszają nauczycieli przedszkoli do współpracy w ramach sieci. Spotkania odbywać się będą na terenie poradni według ustalonego harmonogramu.

Osoby prowadzące:

mgr Gabriela Leśniak-Widera
mgr Edyta Bekus
mgr Anna Wilk

 

DLA LOGOPEDÓW I NAUCZYCIELI

Pracownicy działu logopedycznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej zapraszają logopedów oraz nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych do współpracy w ramach sieci (pomoc w wywoływaniu, utrwalaniu głosek oraz przebiegu terapii). Spotkania odbywać się będą w godzinach 16.00 – 18.00 na terenie poradni

Terminy spotkań i osoby prowadzące:

24.10.2017r. mgr Maria Bryła

11.12.2017r. mgr Aneta Muszyńska

13. 03.2018r. mgr Jolanta Chwastek-Jakima

24 .04.2018r. mgr Beata Bryzik

           

DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Pracownicy działu profilaktyki i pomocy wychowawczej dla dzieci w wieku szkolnym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej zapraszają nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych do współpracy w ramach sieci (dzielenie się doświadczeniami, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach). Spotkania odbywać się będą na terenie poradni według ustalonego harmonogramu.

Osoby prowadzące:

mgr Monika Kasza
mgr Aneta Sołomieniuk

 

DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Pracownicy działu profilaktyki i pomocy wychowawczej dla dzieci w wieku szkolnym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej zapraszają pedagogów i psychologów szkolnych ze szkół podstawowych do współpracy w ramach sieci (dzielenie się doświadczeniami, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach). Spotkania odbywać się będą na terenie poradni według ustalonego harmonogramu.

Osoby prowadzące:

mgr Wiesława Bernadziuk
mgr Anna Dudzic-Bernacka

 

DLA PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW SZKOLNYCH Z ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Pracownicy działu profilaktyki i pomocy wychowawczej dla młodzieży Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej zapraszają pedagogów i psychologów szkolnych ze szkół ponadgimnazjalnych i oddziałów gimnazjalnych do współpracy w ramach sieci (superwizja grupowa). Spotkania odbywać się będą na terenie poradni według ustalonego harmonogramu (I spotkanie 10.X.2017)

Osoby prowadzące:

mgr Joanna Kapuścińska
mgr Urszula Łyżniak

 

DLA NAUCZYCIELI REALIZUJĄCYCH NAUCZANIE INDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW

Pracownicy działu profilaktyki i pomocy wychowawczej dla młodzieży Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej zapraszają nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne dla uczniów których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły (dla nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych) do współpracy w ramach sieci. Spotkania odbywać się będą na terenie poradni według ustalonego harmonogramu (I spotkanie 23.X.2017).

Osoby prowadzące:

mgr Joanna Kapuścińska
mgr Agnieszka Hajduk

 

DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH I OSÓB KOORDYNUJĄCYCH DORADZTWO ZAWODOWE

Pracownicy działu zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej zapraszają doradców zawodowych i osób koordynujących doradztwo zawodowe do współpracy w ramach sieci. Spotkania odbywać się będą na terenie poradni według ustalonego harmonogramu:

dla nauczycieli pracujących w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych:

22. 11. 2017r. godz. 9.00-12.00  (na terenie PPP)

07. 03. 2018. godz. 9.00-12.00  (na terenie PPP).

dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych

24.10.2017  godz. 9.00-12.00  (na terenie PPP)

Osoby prowadzące:

mgr Małgorzata Ligienza
mgr Małgorzata Zawali

 

Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze zapisywanie się na listy u osób prowadzących spotkania lub w sekretariacie poradni.

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej