WYKAZ PLACÓWEK

WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH POMOCY W ZAKRESIE
UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH

 

Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej FENIKS

Dane teleadresowe: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 5

                                  tel. 604 167 390

                                  e-mail: biuro@terapia-feniks.pl

                                  www.terapia-feniks.pl

Adres placówki podawany jest jedynie pacjentom podpisującym umowę z ośrodkiem na terapię stacjonarną. Indywidualne sesje terapeutyczne odbywają się po wcześniejszej konsultacji telefonicznej, przy ul. Wzgórze 5. Gabinet indywidualny znajduje się w innym miejscu niż placówka stacjonarna.

Godzin pracy placówki: Gabinet indywidualny jest dopasowany do sesji z pacjentami w godz. od 8:00 do 20:00. Placówka stacjonarna jest czynna całodobowo.

Leczone uzależnienia: zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia psychosomatyczne (nerwice), zaburzenia adaptacyjne i rozwojowe, depresja, alkoholizm, narkomania, hazard, zakupoholizm, komputer, Internet, seksoholizm. Placówka stacjonarna przyjmuje również pacjentów po epizodzie psychozy.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych, czasem dla młodzieży.

Rodzaj terapii: stacjonarna terapia grupowa i indywidualna.

Gabinet przy ul. Wzgórze 5 prowadzi terapię indywidualną.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: wsparcie psychoterapeutyczne dla rodzin pacjentów. Jeżeli rodzina jest zainteresowana, prowadzimy terapię rodzinną i indywidualną.

Dodatkowe warsztaty: treningi, warsztaty psychoedukacja oraz konsultacje z coachem.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: osoby niewiadome bądź niedosłyszące, nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: za pomocą komunikatora Skype, kontakt: feniks.terapia.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest odpłatny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż

Dane teleadresowe: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1

                                  tel./faks:33 817 28 38

                                  e-mail: sekretariat@bk-europe.pl

                                  www.bk-europe.pl

Godziny pracy placówki: pon.-pt. w godz. 8:00-20:00

Leczone uzależnienia: alkoholizm, komputer, Internet, seksoholizm, narkomania, pracoholizm, hazard, lekomania, zakupoholizm.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych, dla młodzieży i dzieci z problemem uzależnienia od komputera za zgodą rodziców.

Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa .

Pomoc bliskim osób uzależnionych: członkom rodziny, osobom współuzależnionym, DDA

Dodatkowe warsztaty: radzenie sobie ze złością, trening asertywności, warsztaty dla rodziców.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: osoby niepełnosprawne z wyjątkiem osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie ofertuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundacja „ Dom Nadziei" Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Dane teleadresowe: 41-902 Bytom, ul. Koziołka 18

                                  tel. 32 286 06 23

                                  e-mail: biuro@domnadziei.pl

                                  www.domnadziei.pl

Godziny pracy placówki: spotkania umawiane telefonicznie w godz. 8:00-21:00.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy, Internet, komputer.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: tak.

Dodatkowe warsztatu: dostępna jest oferta dodatkowych warsztatów.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: na konsultacje mogą się zgłaszać osoby z pewnym stopniem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień

Dane teleadresowe: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1b

                                  tel. 32 215 97 40

                                  e-mail: motuczdz@bk-europe.pl

Godziny pracy placówki: pon.-pt. w godz. 8:00-20:00.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy, alkoholizm, politoksykomania (uzależnienie od alkoholu w połączeniu z uzależnieniem od innych środków psychoaktywnych), komputer, Internet, zakupoholizm, współuzależnienie, DDA.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych

Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: konsultacje, pomoc prawna, doradca finansowy w ramach projektu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, pomoc rzeczowa.

Dodatkowe warsztaty: zapobieganie nawrotom choroby, wyjazdowe sesje terapeutyczne (3 w ramach rocznego programu terapii).

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: na konsultacje mogą się zgłaszać osoby z pewnym stopniem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon, zaufania, Skype: Skype – po ustaleniu terminu z terapeutą.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny. Wyjazdowe sesje terapeutyczne są w części refundowane przez gminy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Młodzieży Uzależnionej

Dane teleadresowe: 42-202 Częstochowa, ul. Rejtana 7b

                                  tel. 34 363 97 57, tel./faks:34 363 97 54

                                  e-mail: cztps@wp.pl

                                  www.cztps.gre.pl

Godziny pracy placówki: placówka całodobowa – ośrodek stacjonarny

Leczone uzależnienia: hazard problemowy, komputer, Internet, uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

Rodzaj poradnictwa: dla młodzieży i dorosłych.

Rodzaj terapii: grupowa i indywidualna.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: comiesięczne dwudniowe spotkania z rodzinami klientów ośrodka, rozmowy indywidualne z terapeutą prowadzącym terapię dziecka oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców.

Dodatkowe warsztaty: zajęcia edukacyjne nt. uzależnień behawioralnych, trening asertywnych zachowań, warsztaty poprawnej komunikacji, warsztaty nt. mechanizmów uzależnień, warsztaty pogłębiające wiedzę na temat siebie.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: ośrodek deklarujący przyjęcie na terapię uzależnień osób z wybranym rodzajem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefony zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach terapii jest nieodpłatny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U"

Dane teleadresowe: 42-221 Częstochowa, ul. Wiolinowa 1

                                  tel. 34 324 60 97

                                  e-mail: powrotzu34@gmail.com

                                  www.powrotzu-czestochowa.pl

Godziny pracy placówki: pon.- śr. w godz. 15:00-19:00, czw. w godz. 9:00-19:00, pt. w godz. 10:00-16:00.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy i patologiczny, komputer, Internet, zakupoholizm, pracoholizm, zaburzenia odżywiania, seksoholizm.

Rodzaj poradnictwa: dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych i ich bliskich.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: konsultacje prawne, finansowe i socjalne dla osób uzależnionych i ich bliskich.

Dodatkowe warsztaty: w miarę zapotrzebowania prowadzone są dodatkowe warsztaty dla rodziców.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: ośrodek deklarujący przyjęcie na terapię uzależnień osób z wybranym rodzajem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: możliwość konsultacji
e-mailowych.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

Dodatkowe informacje: placówka oferuje pacjentom także miejsca w hostelu – odpłatnie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Górnośląskiego Stowarzyszenia „Familia"

Dane teleadresowe: 44-100 Gliwice, ul. Dębowa 5

                                  tel. 32 231 86 15

                                  e-mail: czpilu@mp.pl

                                  www.familia.org.pl

Godziny pracy placówki: pon., śr., pt. w godz. 8:00-18:00; wt., czw. w godz. 8:00-15:00.

Leczone uzależnienia: hazard, Internet, komputer.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych i młodzieży.

Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: tak.

Dodatkowe warsztaty: grupy dla rodzin, grupy wsparcia.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: na konsultacje mogą się zgłaszać osoby z pewnym rodzajem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny w ramach kontraktu z NFZ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NS ZOZ „NEURO-MED." Centrum Terapii Nerwic, Depresji i Uzależnień

Dane teleadresowe: 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębowa 20

                                  tel. 32 476 73 55

                                  e-mail: neuromed.jas@gmail.com

Godziny pracy placówki: pon.- czw. w godz. 8:00-20:00, pt. w godz. 8:00-16:00.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy, komputer, Internet, pracoholizm, seksoholizm.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych i młodzieży.

Rodzaj terapii: terapia indywidualna.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: konsultacje i terapia.

Dodatkowe warsztaty: nie.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: na konsultacje mogą się zgłaszać osoby z pewnym stopniem niepełnosprawności – na wózku inwalidzkim.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny (w ramach NFZ) oraz odpłatny (osoby prywatnie zgłaszające się do poradni).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NW ZOZ „SALUS" Sp. z o.o.

Dane teleadresowe: 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wrocławska 12a

                                  tel. 32 471 87 39

                                  e-mail: salusjz@poczta.onet.pl

                                  www.salus-jastrzebie.pl

Godziny pracy placówki: pon.- pt. w godz. 8:00- 18:00, wizyty po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Leczone uzależnienia: hazard, narkomania, alkoholizm.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych.

Rodzaj terapii: indywidualna i grupa.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: tak.

Dodatkowe warsztaty: nie.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: nie

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: nie.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Psychiatrii w Katowicach

Dane teleadresowe: 40-340 Katowice, ul Korczaka 27

                                  tel. 32 603 84 00

                                  e-mail: sekretariat@centrumpsychiatrii.eu

                                  www.centrumpsychiatrii.eu

Godziny pracy placówki: całodobowo – Oddziały Szpitalne (psychiatryczne, terapii uzależnień od alkoholu). Dzienne Oddziały Psychiatryczne czynne w godz. 8:00-14:00, Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu czynny w godz. 8:00-14:00, Poradnie Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu czynne pon.-pt. w godz. 8:00-20:00. Poradnia Zdrowia Psychicznego: pon. w godz. 7:00-17:00, wt.- śr. w godz. 7:00-18:00, czw. – pt. w godz.
7:00-16:00. Zespół Leczenia Środowiskowego: pon.- śr. 8:00-15.35, czw. w godz. 8:00-19:00, pt. w godz. 8:00-15:35.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy, alkoholizm, współuzależnienie, DDA.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych.

Rodzaj terapii: indywidualna, grupowa, rodzinna.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: indywidualna, grupowa oraz rodzinna.

Dodatkowe warsztaty: warsztaty prowadzone są w ramach terapii – radzenie sobie ze złością, elementy treningu asertywności z rodzicami w kontakcie indywidualnym.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: ośrodek deklarujący przyjęcie na konsultacje osób na wózkach inwalidzkich, spotkania indywidualne dla osób niewidomych oraz niedosłyszących w zależności od możliwości komunikowania się.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ośrodek Zapobiegania i Leczenia Uzależnień

Dane teleadresowe: 40-038 Katowice, ul. Powstańców 31

                                  tel. 32 209 11 81

                                  e-mail: uzależnienia@zwps.pl

Godziny pracy placówki: pn. i śr. w godz. 8:00-18:00, wt., czw., pt. w godz. 8:00-16:00.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy, komputer, Internet, zakupoholizm, pracoholizm.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Rodzaj terapii: indywidualna.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: poradnictwo i terapia indywidualna.

Dodatkowe warsztaty: prowadzone są w ramach terapii indywidualnej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: na konsultacje mogą się zgłaszać osoby z pewnym stopniem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach

Poradnia Leczenia Uzależnień

Dane teleadresowe: 43-140 Lędziny, ul Asnyka 2

                                  tel. 32 216 62 87

                                  e-mail: biuro@interia.pl

Godziny pracy placówki: pon. w godz. 16:00-19:00, wt. w godz. 8:00-19:00, śr. w godz. 16:00-19:00, czw. w godz. 8:00-12:00, pt. w godz. 16:00-19:00.

Leczone uzależnienia: hazard.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych.

Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: tak.

Dodatkowe warsztaty: radzenie sobie ze złością, trening asertywności.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: ośrodek deklarujący przyjęcie na konsultacje osób z pewnym stopniem niepełnosprawności.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Formy odpłatności: placówka prowadzi konsultacje, terapię w formie nieodpłatnej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

Poradnia Profilaktyki i Leczenia Odwykowego

Dane teleadresowe: 43-190 Mikołów, ul. Okrzei 31

                                  tel. 32 322 00 16

Godziny pracy placówki: wt.-pt w godz. 8:00-16:00, śr. w godz. 8:00-15:30.

Leczone uzależnienia: hazard, komputer, Internet.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych.

Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: psychoterapia indywidualna i okresowo grupowa.

Dodatkowe warsztaty: warsztaty dotyczące poczucia własnej wartości, zapobieganie nawrotom choroby.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: ośrodek deklarujący przyjęcia na konsultacje osób z pewnym stopniem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak

Forma odpłatności: placówka prowadzi konsultacje, terapię w formie nieodpłatnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NZOZ M. Białys, I. Leśkiewicz-Piela, W. Piela s.c. Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Substancji Psychoaktywnych „Mens Sana"

Dane teleadresowe: 41-400 Mysłowice, ul. Rynek 8

                                  tel. 32 222 29 07

                                  e-mail: osrodek@mens-sana.pl

                                  www.mens-sana.pl

Godziny pracy placówki: pon. – pt. w godz. 9:00-19:00.

Leczone uzależnienia: hazard, alkoholizm i inne współistniejące problemy – uzależnienie od komputera, zakupoholizm.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Rodzaj terapii: dla dorosłych – terapia indywidualna i grupowa, dla młodzieży – indywidualna.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: sesje rodzinne lub grupy dla współuzależnionych.

Dodatkowe warsztaty: oferty dodatkowych warsztatów jest możliwa dla osób, które uczęszczają do placówki na terapię: warsztat radzenia sobie ze złością, trening asertywnych zachowań abstynenckich.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: ośrodek deklarujący przyjęcie na konsultacje osób z pewnym stopniem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takie formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: konsultacje, terapia w formie nieodpłatnej (kontrakt z NFZ), jest dostępna także oferta dodatkowych usług odpłatnie dla osób zainteresowanych taką formą pomocy.

Dodatkowe informacje: placówka pracuje nad superwizją kliniczną.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prywatne Centrum Terapii Uzależnień „Koninki"

Dane teleadresowe: 34-735 Niedźwiedź, Poręba Wielka 480, Gm. Niedźwiedź

                                  tel. 18 331 72 50, 18 331 97 36, 18 331 97 37

                                  e-mail: osrodek@terapie.net.pl

                                  www.terapie.net.pl

Godziny pracy placówki: całodobowo.

Leczenie uzależnienia: uzależnienia od substancji psychoaktywnych, hazard, komputer, Internet.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych.

Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: konsultacje indywidualne oraz warsztaty dla rodzin.

Dodatkowe warsztaty: warsztaty terapii pogłębionej dla osób po programie podstawowym, warsztaty dla rodzin osób uzależnionych.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: na konsultacje mogą się zgłaszać osoby z pewnym stopniem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: konsultacje e-mailowe, porady telefoniczne, porady on-line przez Skype'a.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest odpłatny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ

Dane teleadresowe: 41-700 Ruda Śląska, ul. Ballestremów 16

                                  tel. 32 771 26 44

                                  e-mail: osalk@poczta.onet.pl

                                  www.spzozotu.laborex.pl

Godziny pracy placówki: pon. w godz. 7:30-20:00; wt. w godz. 11:00-17:00; śr. w godz. 12:00-20:00; czw. w godz. 10:00-19:00; pt. w godz. 10:00-17:00.

Leczone uzależnienia: hazard.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych.

Rodzaj terapii: indywidualna.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: poradnictwo indywidualne.

Dodatkowe warsztaty: nie.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: na konsultacje mogą się zgłaszać osoby niewidome oraz na wózkach inwalidzkich.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Dane teleadresowe: 44-200 Rybnik, ul Gliwicka 33

                                  tel. 32 432 81 00

                                  e-mail: szpital@psychiatria.com

                                  www.psychiatria.com

Godziny pracy placówki: całodobowo.

Leczone uzależnienia: do placówki mogą się zgłaszać pacjenci z szeroko rozumianymi zaburzeniami psychicznymi (ostre zespoły psychotyczne, zaburzenia nastroju, zaburzenia zachowania), których przyczyną są m.in. różnorodne uzależnienia, w tym hazard, mania komputerowa, zaburzenia odżywiania, alkoholizm, lekomania itp. Jednocześnie szpital prowadzi terapię odwykową dla osób uzależnionych od alkoholu oraz lecznictwo w ramach tzw. detencji.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz osób współuzależnionych, dla osób z zaburzeniami osobowości, adaptacyjnymi, nerwowymi oraz z zaburzeniami afektywnymi.

Rodzaj terapii: behawioralna indywidualna i grupowa.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: w oddziałach całodobowych i dziennych prowadzone są konsultacje dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu.

Dodatkowe warsztaty: warsztaty terapeutyczne jedynie w ramach leczenia stacjonarnego i dziennego.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: szpital przyjmuje wszystkie osoby z podłożem choroby psychicznej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienie w Siemianowicach Śląskich

Dane teleadresowe: 41-106 Siemianowice Śląskie, Aleja Młodych 16

                                  tel. 32 765 41 38, 606 699 674

                                  e-mail: kontakt@uzaleznienia.siemianowice.pl

                                  www.uzalenienia.siemianowice.pl

Godziny pracy placówki: codziennie w godz. 8:00-20:00

Leczone uzależnienia: alkoholizm, narkomania (w tym dopalacze), lekomania, hazard patologiczny i problemowy, seksoholizm, infoholizm, fonoholizm, pracoholizm, zakupoholizm.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych

Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: konsultacje, terapia indywidualna i grupowa dla członków rodzin.

Dodatkowe warsztaty: warsztaty, treningi i obozy terapeutyczne o różnorodnej tematyce ogólnorozwojowej.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: na konsultacje mogą się zgłaszać osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku inwalidzkim, osoby niewidome i głuchonieme.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu

Dane teleadresowe: 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 33

                                  tel. 32 266 24 34

                                  e-mail: biuro@uzaleznienia-sosnowiec.pl

                                  www.uzalenienia-sosnowiec.pl

Godziny pracy placówki: pon.-pt. w godz. 7:00-19:00.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy i patologiczny, zakupoholizm, pracoholizm, seksoholizm, Internet, gry komputerowe, alkoholizm.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych młodych dorosłych od 18 r.ż.

Rodzaj terapii: indywidualna, grupowa, psychoterapia par, rodzin.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: konsultacje prawne, doradztwo finansowe, grupa wsparcia dla rodziców, których dzieci nadmiernie korzystają z Internetu, gier komputerowych, terapia rodzinna, małżeńska, indywidualna.

Dodatkowe warsztaty: dla rodziców dzieci nadmiernie korzystających z Internetu.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: placówka jest dostosowana do przyjmowania osób niepełnosprawnych.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny. Ośrodek udziela świadczeń także osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom (kontrakt z NFZ).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Dane teleadresata: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 11

                                 tel. 32 769 00 01, 32 383 15 30

                                 e-mail: totu-zoz@wp.pl, poczta@to-tu.eu

                                 www.to-tu.eu

Godziny pracy placówki: pon., śr.-pt. w godz. 8:00-18:00, wt. w godz. 8:00-20:00.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy, komputer, Internet, zakupoholizm, pracoholizm, zaburzenia odżywiania, alkoholizm, narkomania, środki psychoaktywne.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Rodzaj terapii: indywidualna i grupowa.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: punkt konsultacyjny, terapia indywidualna i grupowa dla osób współuzależnionych.

Dodatkowe warsztaty: w miarę potrzeb prowadzone są dodatkowe warsztaty dla rodziców.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: na konsultacje mogą się zgłaszać osoby niewidome oraz na wózkach inwalidzkich.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: na konsultacje i terapię mogą się zgłaszać osoby nieubezpieczone z powiatu tarnogórskiego.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku

Dane teleadresowe: 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 5

                                  tel. 32 233 41 12 wew.233

                                  e-mail: info@szpitaltoszek.pl

                                  www.szpitaltoszek.pl

Godziny pracy placówki: całodobowo.

Leczone uzależnienia: alkoholizm, hazard patologiczny diagnozowany z problemem alkoholowym.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych.

Rodzaj terapii: grupowa łącznie z indywidualną.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: w trakcie pobytu pacjenta możliwe są konsultacje rodzinne, wykłady edukacyjne dla rodzin (każda ostatnia sobota miesiąca).

Dodatkowe warsztaty: dla pacjentów aktualnie przebywających w placówce.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: osoby niedowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszące, upośledzone w stopniu lekkim.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: placówka prowadzi konsultacje, terapię w formie nieodpłatnej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NZOZ M. Białys, I. Leśkiewicz-Piel, W. Piela s.c Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Innych Substancji Psychoaktywnych „Mens Sana"

Dane teleadresowe: 43-100 Tychy, ul. Bukowa 20

                                  tel. 32 327 51 83

                                  www.mens-sana.pl

Godziny pracy placówki: pon.-pt. w godz. 8:00-20:00.

Leczone uzależnienia: hazard, alkoholizm i inne współistniejące problemy – uzależnienie od komputera, zakupoholizm.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Rodzaj terapii: dla dorosłych – terapia indywidualna i grupowa; dla młodzieży – indywidualna.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: sesje rodzinne lub grupy dla współuzależnionych.

Dodatkowe warsztaty: dla osób, które uczęszczają do placówki na terapię – warsztat radzenia sobie ze złością, trening asertywnych zachowań abstynenckich.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: ośrodek deklarujący przyjęcie na konsultacje osób z pewnym stopniem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: konsultacje, terapia nieodpłatnie (kontrakt NFZ); placówka świadczy dodatkowe usługi odpłatnie dla osób zainteresowanych taką formą pomocy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Usługi Psychologiczno-Terapeutyczne „LEWIN" s.c

Dane teleadresowe: 43-460 Wisła, ul. Wodna 7

                                  tel. 607 841 473 – przyjęcia i rezerwacja miejsc

                                  609 450 208 – ośrodek (kontakt dla rodzin pacjentów)

                                  607 461 578 – administracja

                                  e-mail: biuro@lewin-terapia.pl

                                  www.lewin-terapia.pl

Godziny pracy placówki: całodobowo, obsługa telefoniczna w godz. 8:00-22:00.

Leczone uzależnienia: alkoholizm, narkomania, lekomania, hazard.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Rodzaj terapii: konsultacja psychiatryczna, konsultacja indywidualna (specjaliści psychoterapii uzależnień, psycholog, psychoterapeuta).

Pomoc bliskim osób uzależnionym: terapia grupowa i indywidualna – stacjonarnie i ambulatoryjnie.

Dodatkowe warsztaty: radzenia sobie ze złością, trening asertywności, warsztaty dla rodziców.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: na konsultacje mogą się zgłaszać osoby niewidome oraz na wózku.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: konsultacje telefoniczne.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest odpłatny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznegoi Terapii Uzależnień „AL.-MED."

Dane teleadresowe: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Radlińska 16

                                  tel. 32 445 04 06

                                  e-mail: wodzisław@almed-centrum.pl

                                  www.almed-centrum.pl

Godziny pracy placówki: pon.-czw. w godz. 8:00-20:00.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy, komputer, Internet, zakupoholizm, pracoholizm, dopalacze, zaburzenia odżywiania, seksoholizm.

Rodzaj poradnictwa: medyczne (psychiatria), psychologiczne, rodzinne, pedagogiczne, interwencje kryzysowe, krótkie interwencje, mediacje.

Rodzaj terapii: indywidualna, grupowa, rodzinna, małżeńska.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: konsultacje, poradnictwo, psychoterapia.

Dodatkowe warsztaty: warsztaty umiejętności, trening asertywności, warsztaty radzenia sobie ze złością.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością:placówka deklarująca przyjęcie na kon

sultacje osób z pewnym stopniem niepełnosprawności.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

Dodatkowe informacje: świadczenia realizowane są także w dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu i dziennym Oddziale Psychiatrycznym.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień

Dane teleadresowe: 41-800 Zabrze, ul. Park Hutniczy 6

                                  tel. 32 278 11 99, 32 271 84 42

                                  e-mail: opilu@opilu.pl

                                  www.opilu.pl

Godziny pracy placówki: pon.- pt. w godz. 8:00-20:00, sob. w godz. 8:00-15:00.

Leczone uzależnienia: wszystkie uzależnienia chemiczne i niechemiczne, tj, hazard problemowy, narkomania, alkoholizm, komputer, Internet, zakupoholizm i inne.

Rodzaj poradnictwa: dla dorosłych.

Rodzaj terapii: grupowa łącznie z indywidualną.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: w trakcie pobytu pacjenta możliwe są konsultacje rodzinne, wykłady edukacyjne dla rodzin (każda ostatnia sobota miesiąca).

Dodatkowe warsztaty: organizowane są warsztaty dla aktualnych pacjentów.

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością: ośrodek deklarujący przyjęcie na terapię uzależnień osób niedowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszących, upośledzonych w stopniu lekkim.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

Dodatkowe informacje: ośrodek prowadzi kompleksowy program terapii osób uzależnionych i ich rodzin. Ośrodek oferuje lekarza, pomoc prawną oraz doradztwo finansowe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „Al.-MED".

Dane teleadresowe: 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 3c

                                  tel. 32 722 90 92

                                  e-mail: zory@almed-centrum.pl

                                  www.almed-centrum.pl

Godziny pracy placówki: pon.-czw. w godz. 9:00-18:00.

Leczone uzależnienia: hazard problemowy, komputer, Internet, zakupoholizm, pracoholizm, dopalacze, zaburzenia odżywiania, seksoholizm.

Rodzaj poradnictwa: medyczne (psychiatria), psychologiczne, rodzinne, pedagogiczne, interwencje kryzysowe, krótkie interwencje, mediacje.

Rodzaj terapii: indywidualna, grupowa, rodzinna, małżeńska.

Pomoc bliskim osób uzależnionych: konsultacje, poradnictwo, psychoterapia.

Dodatkowe warsztaty: warsztaty umiejętności, trening asertywności, warsztaty radzenia sobie ze złością.

Dostępność dla osób niepełnosprawnością: tak.

Dodatkowa forma konsultacji, np. on-line, telefon zaufania, Skype: placówka nie oferuje takiej formy pomocy.

Pomoc osobom nieubezpieczonym: tak.

Forma odpłatności: udział w konsultacjach, terapii jest nieodpłatny.

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej