BANK PROPOZYCJI DZIAŁAŃ ONLINE

BANK PROPOZYCJI DZIAŁAŃ ONLINE

na platformie Microsoft – Teams

dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

 

Sytuacja przedłużającej się  nauki zdalnej wymuszona trwająca pandemią wpływa na funkcjonowanie nas wszystkich zarówno  rodziców, dzieci, jak i nauczycieli oraz specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczno - pedagogiczną.

Jedną z form naszych działań (oprócz preferowanej formy kontaktu bezpośredniego) jest możliwość prowadzenia spotkań  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Zapraszamy uczniów,  rodziców i nauczycieli do korzystania z propozycji zajęć online na platformie Microsoft – Teams:

 

             DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

  • prowadzenie indywidualnej terapii dla młodzieży
  • indywidualne konsultacje i porady dla uczniów pełnoletnich
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
  • zajęcia terapii logopedycznej
  • warsztaty np. na temat:

- bezpiecznego korzystania z nowoczesnych mediów
- motywowania do nauki oraz metod efektywnego uczenia się: 
- radzenia sobie ze stresem w sytuacji pandemii 

 

                                         DLA RODZICÓW

 

  • indywidualne konsultacje i porady dotyczące m.in. trudności edukacyjnych, problemów wychowawczych, trudności emocjonalnych itp.
  • grupy wsparcia dla:

      - rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
     

- rodziców nastolatków z zaburzeniami depresyjnymi

     

  • prelekcje na temat:

         - bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych i higieny cyfrowej
         - motywowania  do nauki oraz metod efektywnego uczenia się 
         - radzenia sobie ze stresem w sytuacji pandemii i ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

 

 

DLA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

 

  • indywidualne konsultacje dla  dyrektorów, nauczycieli i specjalistów
  • prelekcje na temat m.in.:

  - higieny cyfrowej uczniów
  - motywowania  do nauki oraz metod efektywnego uczenia się 
  - radzenia sobie ze stresem w sytuacji pandemii  i ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
  - rozwijania umiejętności nauczycieli dotyczących rozpoznawania problemów uczniów i wzorców postępowania w sytuacjach trudnych.
  - sieć wsparcia i samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkolnych      ze szkół podstawowych
  - sieć wsparcia i samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkolnych      ze szkół  ponadpodstawowych
  - spotkania tematyczne  dla nauczycieli oraz pedagogów i psychologów – np. analiza funkcjonowania uczniów w klasie , IPET i inne

 

Zapisy są prowadzone w sekretariacie poradni pod nr tel. 32 262 38 11, 32 262 53 50 (w godzinach: 8:00-15:30). Uczestniczenie rodziców w formach zajęć online wymaga podania adresu mailowego.

Zachęcamy do zapoznawania się z aktualnościami na stronie internetowej poradni, gdzie znajdziecie Państwo konkretne terminy bieżących wydarzeń.

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej