Propozycje dodatkowe

Oferta Działu Doradztwa Zawodowego

Rok szkolny 2023/2024

 

Oferta dla doradców

 

 

Zainteresowanych spotkaniami prosimy o telefoniczne zapisy u osób prowadzących (322623811, 322625350). O dokładnych terminach osoby zainteresowane zostaną poinformowane. Udział w zajęciach jest bezpłatny

Osoby niepełnoletnie prosimy o pisemna zgodę rodziców na udział w zajęciach – druk do pobrania na str. : http://www.poradnia.dabrowa.pl

Realizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli na terenie przedszkoli/szkół wymaga złożenia wniosku przez Dyrektora placówki do Dyrektora Poradni.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Poradni – www.poradnia.dabrowa.pl

Jednocześnie informujemy, że na wniosek Dyrektora, Poradnia prowadzi wspomaganie przedszkoli, szkół, placówek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1647).

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej