Propozycje dodatkowe

Oferta Działu Doradztwa Zawodowego

Rok szkolny 2018/2019

Warsztaty dla uczniów prowadzone na terenie poradni

 


 

1. 25.02. 2019 r. Godz. 13.00-15.00

Zajęcia związane z wyborem  kierunku kształcenia i zawodu dla  I klas liceum ogólnokształcącego

(wspomagające proces podejmowania decyzji odnośnie wyboru rozszerzeń przedmiotowych oraz rozpoznawania własnych kompetencji):

Znam siebie, wybieram swoją przyszłość edukacyjną 

Zainteresowanych spotkaniami prosimy o telefoniczne zapisy u osób prowadzących (322623811, 322625350). O dokładnych terminach osoby zainteresowane zostaną poinformowane. Udział w zajęciach jest bezpłatny

 

Osoby niepełnoletnie prosimy o pisemna zgodę rodziców na udział w zajęciach – druk do pobrania na str. : http://www.poradnia.dabrowa.pl

 

Realizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli na terenie przedszkoli/szkół wymaga złożenia wniosku przez Dyrektora placówki do Dyrektora Poradni.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Poradni – www.poradnia.dabrowa.pl

 

Jednocześnie informujemy, że na wniosek Dyrektora, Poradnia prowadzi wspomaganie przedszkoli, szkół, placówek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1647).

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej