Propozycje dodatkowe

 

Oferta Działu Doradztwa Zawodowego

Rok szkolny 2018/2019

 

Oferta dla  doradców  zawodowych

i osób koordynujących  doradztwo zawodowe


 

1. Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla osób koordynujących doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych.

6.11.2017  godz. 9.00-12.00  (na terenie PPP)

12.03.2019  godz.9.00-12.00

 

2. Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla doradców zawodowych i osób koordynujących doradztwo  zawodowe w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

 4.12. 2018r.  godz. 9.00-12.00

  (na terenie PPP)

 12.03. 2018. godz.9.00-12.00

  (na terenie PPP) 
 

 

Zainteresowanych spotkaniami prosimy o telefoniczne zapisy u prowadzących lub

w sekretariacie  PPP (322623811, 322625350). O dokładnych terminach osoby zainteresowane zostaną poinformowane.

 

Realizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli na terenie przedszkoli/szkół wymaga złożenia wniosku przez Dyrektora placówki do Dyrektora Poradni.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Poradni – www.poradnia.dabrowa.pl

Jednocześnie informujemy, że na wniosek Dyrektora, Poradnia prowadzi wspomaganie przedszkoli, szkół, placówek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1647).

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej