Ważne strony

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach
http://kuratorium.katowice.pl/

ADHD- kampania na rzecz ADHD
http://www.adhd.org.pl

ADHD- oficjalna strona Polskiego Towarzystwa ADHD
http://www.ptadhd.pl

ADHD- serwis informacyjny o ADHD
http://www.adhd.info.pl

ADHD- kampania społeczna na temat ADHD
http://www.misjanadziei.org.pl/adhd

Autyzm 
http://www.synapsis.waw.pl

Autyzm i pokrewne zaburzenia rozwoju
http://www.dzieci.bci.pl/strony/autism/index.html

Anoreksja
http://www.anoreksja.org.pl/

Centralna Komisja Egzaminacyjna
https://cke.gov.pl/

Centralny Ośrodek Kształcenia Nauczycieli 
http://www.codn.edu.pl

CMPPP- Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
http://www.cmppp.edu.pl

Dąbrowa Górnicza- oficjalna strona miasta
http://www.dabrowa-gornicza.pl

Depresja- strona poświęcona depresji
http://www.depresja.org.pl

Depresja
http://www.depresja.net.pl

Instytut Psychologii Zdrowia
http://www.psychologia.edu.pl

Komitet Ochrony Praw Dziecka
http://www.kopd.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia
http://www.mz.gov.pl

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej
http://www.mopt.pl/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
http://www.oke.jaworzno.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia
http://www.nfz.gov.pl

Polskie Towarzystwo Dysleksji
http://www.dysleksja.univ.gda.pl

Polskie Towarzystwo Logopedyczne
http://www.logopedia.umcs.lublin.pl

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
http://www.psychiatria.org.pl

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
http://www.ptp.org.pl

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS w Katowicach
http://www.metis.pl

Rzecznik Praw Dziecka
http://www.brpd.gov.pl

Strona dzieci
https://dzieci.org/

WOM- Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach
http://www.womkat.edu.pl

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej