Oferta działu pomocy i profilaktyki wychowawczej dla uczniów szkół podstawowych

 

OFERTA ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 

 Dział Pomocy i Profilaktyki Wychowawczej

Realizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli na terenie przedszkoli/szkół wymaga złożenia wniosku przez Dyrektora placówki do Dyrektora Poradni.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Poradni – www.poradnia.dabrowa.pl

Jednocześnie informujemy, że na wniosek Dyrektora, Poradnia prowadzi wspomaganie przedszkoli, szkół, placówek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1647).

 

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej