Media społecznościowe – szanse czy zagrożenia?

    Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z 2015r. wskazują, że 64% polskich dzieci już w połowie pierwszego roku życia dostaje do zabawy tablet lub smartfon. Im starsze dzieci, tym zwiększa się procent dzieci na co dzień korzystających z nowoczesnych mediów.  Uczniowie mają, niestety dostęp do treści: pornograficznych, zawierających  przemoc i okrucieństwo, prezentujących szkodliwe wzorce,  które mogą negatywnie wpływać na kształtujący się system wartości oraz rozwój emocjonalno-społeczny. Istnieje także duże zagrożenie różnymi formami uzależnień: od gier, SMS-ów, coraz nowszych modeli telefonów, stale włączonego  aparatu, co negatywnie odbija się na nauce, aktywności fizycznej oraz bezpośrednich relacjach z rówieśnikami. Młode osoby mogą być również narażone na różne formy agresji  tzw. sexting (wysyłanie SMS-ów, zdjęć, filmów o treści erotycznej) czy  grooming (uwodzenie w sieci),  odbywające się za pośrednictwem telefonów komórkowych.  Ponad połowa rodziców dzieci nie jest tego świadoma.

      Powszechna dostępność telefonów komórkowych z usługą Internet, niesie konieczność kształtowania u dzieci i młodzieży świadomości zagrożeń oraz umiejętności odpowiedzialnego z nich korzystania. Rodzice nie powinni udostępniać tabletu lub smartfona dzieciom poniżej drugiego roku życia. W wieku przedszkolnym  korzystanie tych aparatów powinno się odbywać z rodzicami, nie dłużej niż 15-30 minut dziennie i obejmować sprawdzone treści. Z dziećmi starszymi należy ustalać jasne zasady korzystania (czas, pora dnia) oraz uświadamiać znaczenie takich reguł, jak: unikanie podawania informacji o sobie
i rodzinie oraz publikowania zdjęć, otwierania plików niewiadomego pochodzenia, ochrona haseł i kodów zabezpieczających, akceptacja kontroli rodzicielskiej. Jednocześnie współczesny Internet wymaga  od dorosłych poszerzania wiedzy i mądrego rodzicielskiego nadzoru, czyli: ograniczenie dostępu do szkodliwych treści poprzez zainstalowanie programów do kontroli rodzicielskiej, wiedza o treści gier (system PEGI), obserwacja dzieci
i częste rozmowy o doświadczeniach w sieci, ale również zadbanie o zaspokojenie potrzeby ruchu, snu, alternatywnych form wypoczynku. Młodzież powinna być uczona umiejętności zarządzania własnym czasem, ale też nastawiana do krytycznej postawy wobec informacji
i propozycji otrzymywanych z sieci. Pomocą służą zarówno ogólnopolskie kampanie przygotowywane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę np.: „MAMA, TATA, TABLET”,  „UWAŻNI RODZICE”, jak również  liczne prelekcje i warsztaty adresowane do rodziców, nauczycieli i uczniów realizowane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym  Poradnię Psychologiczno _ pedagogiczną w Dabrowie Górniczej.

                                                                                                            Opr. W. Bernadziuk

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej