Motywowanie dziecka do nauki

 

Pytanie: „Jak sprawić, by dziecko chciało się uczyć?” warto doprecyzować: „Jak sprawić, by chciało uczyć się tego, na co niekoniecznie ma ochotę?” – wszak z obserwacji wiadomo, iż jeśli coś jest dla dzieci fascynujące – wówczas uczą się błyskawicznie. Niniejszy artykuł przybliża sposoby zachęcenia dzieci do nauki materiału, który (jeszcze) nie wydaje im się porywający:

•       Bądź po stronie dziecka – pozwól mu odczuć, iż zależy Ci w pierwszej kolejności na jego rozwoju i samopoczuciu, a nie na zaliczeniu materiału i ocenie wystawionej przez nauczyciela,

•       Przyjmij perspektywę dziecka – pomóż mu zrozumieć cel nauki, wskaż korzyści płynące z nauczenia się konkretnego materiału (to może czasami wymagać sporej wyobraźni, ale warto włożyć ten wysiłek, gdyż nauka bez poczucia sensu może okazać się zmarnowanym czasem),

•       Podziel się zapałem – bywa, iż trudno znaleźć w sobie entuzjazm i radość ale są one najlepszym paliwem do podejmowania i podtrzymywania wysiłku,         

•       Stwórz otoczenie sprzyjające nauce – to niekoniecznie musi być biurko z rozłożonymi książkami, większe znaczenie ma możliwość skupienia się bez zbędnych czynników rozpraszających oraz dostępność pomocy wspierających naukę konkretnej dziedziny,

•       Przekaż dziecku wartość płynącą z planowania nauki i systematyczności – ustalcie pory dnia na uczenie się, zaplanujcie ramy czasowe oraz przerwy,

•       Odkryjcie wspólnie preferowany przez dziecko styl uczenia się – czy woli słuchać, czy potrzebuje raczej obrazowego wyjaśniania – pamiętaj, że zazwyczaj najłatwiej nauczyć się nowego materiału, jeśli jest możliwość doświadczenia go w jakiś fizyczny, namacalny sposób,

•       Zaangażuj się – o ile dzieci w wieku starszym potrafią uczyć się coraz bardziej samodzielnie, o tyle młodsze dzieci potrzebują wsparcia: podpowiedzi, jak coś zapamiętać drogą skojarzeń, jak wykorzystać przestrzeń kartki i rysunki do zobrazowania czegoś, jak posłużyć się nową technologią itp.,

•       Zaangażuj dziecko – zachęć do wykonania projektu związanego z materiałem (często, przy okazji, dziecko zdobywa wiele cennej, uzupełniającej wiedzy i pozytywnych skojarzeń typu: poszerzanie wiedzy = frajda),

•       Opowiedz dziecku o mnemotechnikach (technikach wspomagających zapamiętywanie) i wspólnie wybierzcie kilka, które dziecku najbardziej pasują (warto pokazać wykorzystanie mnemotechnik na kilku konkretnych przykładach),

•       Bądź dostępny / dostępna – nie chodzi o wspólne uczenie się z dzieckiem przez cały czas, ale o dyspozycyjność, gdy potrzebuje wsparcia w zrozumieniu czegoś lub zapamiętaniu,

•       Słuchaj opinii dziecka – daj dziecku odczuć, że ciekawi go jego spojrzenie na nowy materiał i że cenisz jego sposób wnioskowania,

•       Jak najczęściej wskazuj dziecku efekty jego nowej wiedzy, zdobyte kompetencje lub własności, np. umiejętność wplatania ciekawych wątków do rozmowy, samodzielny punkt widzenia, rosnąca umiejętność dyskutowania czy obrony argumentów.

 

                                                                         Przygotowała: Magdalena Raczkowska – Babczyk psycholog

© Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej